Ses fans (760)

 • sasuke-no-akatsuki
 • naruto-akkipuden-hokage
 • akatsuki-club
 • cat-x-dog
 • sasuke-sihppuden
 • naruto-fic-59
 • Akian-Shadow
 • Black-kaviar
 • itachi97442
 • sasuke-akatsuki-06
 • narutofet
 • moubarak-style
 • GuitarHero-x3
 • sakura-andrea
 • Nothiiing-r0ck
 • hinatahugen
 • zabethdu38
 • naruto-minidu31
 • naruto2441
 • bboy-solid
 • aissaderang
 • cocopops007
 • linkin-park-beh-rocker
 • NARUTO
 • Yahuko-San
 • naruto-uzumaki5080
 • mapassionmanga
 • kisamedukatr1
 • kage-chibi
 • narutojunior1992
 • Kakashii-no-Anbu
 • x-naruto-sasuke-x3
 • crankdu94
 • Alexandre-O25
 • sasukedu41200
 • cristiano-591
 • Xx-kakashi-no-kage-xX-V2
 • 7eHokageFukae
 • Tsunade34Love
 • CHIDORI-SAMA